Câu chuyện gã điên – Zephyr

Họ cứ nói ta viết nhạc khùng điên…
Họ đâu vướng trăm dây xích ưu phiền…

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: