Bình an

Các bậc cha mẹ đều muốn con mình sau này sẽ trở thành quan chức, hoặc chủ tịch một tập đoàn nghìn tỉ. Nếu không phải tất cả thì có lẽ phần nhiều là vậy. Tất nhiên họ không muốn con mình đến một ngày nào đó tự nhiên phải vào tù.

Nhưng vào tù không phải là nguyên nhân, nó là kết quả. Không nhất thiết phải chờ đến khi thấy quả chanh xuất hiện, chúng ta mới biết đó là cây chanh. Nó nảy mầm từ hạt chanh, mọc lên những lá chanh, rồi đơm ra những hoa chanh.

Ra quả hay không, thì nó vẫn là cây chanh mà thôi.

Comments are much better than likes...