High Again (NSFW)

Hồi đại học, tôi có những ngày tháng khó khăn, nghe bài này hằng đêm. Tôi yếu đuối và dễ vỡ hơn kể từ đó…

Chỉ có vẻ đẹp trai là vẫn vậy.

42

“ĐM mày…
À không tao chửi cuộc đời
Bao nhiêu ngày tháng tự nói với mình tao sẽ từ bỏ cuộc chơi này, f*ck!
Cuối cùng rồi đi đến đâu?
Quyết tâm cho nhiều để rồi bao nhiêu đêm thâu vật vờ tao lại một mình thức trắng
Học hành thì ngu
Lên trường thầy giáo giảng bài kệ mẹ gục đầu nghe nhạc tao nằm tao ngủ
Hết giờ thì ra về…”

1 Response

  1. […] Đại học, tôi có những ngày tháng khó khăn, nghe bài này hằng […]

Comments are much better than likes...