Tagged: bug report

5

Đôi mắt của em

Đợt nghỉ lễ vừa rồi tôi rảnh rỗi nên vô cấu hình linh tinh cái domain, sẵn nhìn sắp hết hạn nên gia hạn luôn. Bên Mắt Bão giá domain là 280k + 28k VAT = 308k, tài khoản của tôi vẫn còn dư chút tiền từ lần gia hạn...