Muốn có tiền

Người ta thấy thảm sát ở Đan Phượng là một cái gì đó rất kinh khủng và nhiều căm phẫn, nhưng chuyện vì tiền mà họ hàng ly tán, bạn bè từ mặt nhau, vợ chồng lục đục nó đã không còn là cái gì mới. Nó đã từ rất lâu rồi. Chúng ta chỉ cố tìm cách lảng tránh hoặc tự biện minh rằng mình không phải loại người như thế.

Khi đã không xét đến tình nghĩa, thì con người ta sống với nhau có còn gì ngoài tranh giành mấy thứ vật chất, lợi danh. Đó là điều tất yếu. Tất cả rồi sẽ đều trở nên rất ác khi thời cơ đến.

Thực ra, nếu có thể chọn được cái tốt, thì việc chọn giữa một cái xấu ít với một cái xấu nhiều, có gì khác nhau đâu?

Comments are much better than likes...