Tagged: flareon

4

FLARE-On 2016

Thực ra tôi đã quá già và quá lười rồi, nghĩ đến việc cứ mỗi bài giờ lại phải làm lại từ đầu, chụp chiếc các kiểu là tôi chán luôn. Cho nên thường tôi không writeup nữa, trừ khi lâu lâu thấy chìm quá thì viết một bài để đánh...