Tagged: lâm gia mạt

0

Năm tháng vội vã

Tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, loài cá kéo đến cảm ơn tôi, vì đã chọn chúng. Chúng cũng giống lợn, ngu như nhau. Ngày xưa tôi hay viết status FB, ngày đăng vài cái là thường. Viết những cái deep deep chán đời, hoặc làm thơ con...