Howdy, FLARE On

20140710_1512_flare-on

20140712_0811_flare-on_scoreboard

Đặt ra một mục tiêu nhỏ xinh, miệt mài thực hiện và rồi đạt được nó. Cảm giác thật là sexy :”>

3

Comments are much better than likes...