Enter title here

Bài viết cuối cùng trên blog này là từ ngày 01/01/2015. Thật không thể tin nổi!!!

851565_387545904704627_1620979404_n

 

Hôm bữa tôi có đọc ở đâu đó cái câu khỉ gió nào ấy, kiểu kiểu rằng thế hệ của chúng tôi là một cái thế hệ buồn cười. Chúng tôi đã sinh muộn 1000 năm để tìm hiểu về trái đất, và sớm 1000 năm để tìm hiểu về vũ trụ. Thiệt tình, tôi cũng hết biết là còn cái gì ở đây nữa không, ngoài mớ thuốc trừ sâu, chất gây ung thư, rồi đám dòi bọ lúc nhúc trong đống thực phẩm tôi ăn hàng ngày mà báo chí cứ viết nhan nhản.

851558_387545571371327_1957413610_n

“Có gì vừa mất ở đâu đây?

Lòng thấy mềm như rượu quá say

Hoảng hốt chàng tìm trong bóng tối:

Bàn tay lại nắm phải bàn tay”

Comments are much better than likes...