Họ yêu ai mất rồi

Tôi không phải là fan của mông và ngực, thậm chí tôi nhìn những bức ảnh với cái mông chiếm hết nửa khung hình thấy rất thô thiển, nhưng thôi đấy là sở thích cá nhân không nói làm gì. Cơ mà chúng ta có thể thật lòng với nhau một lần được không, rằng nếu dùng những thứ đó để tìm một nửa của mình, thì các cô gái cũng nên đoán trước được người mà họ sẽ gặp, đâu có gì phải tỏ ra thất vọng hay ngạc nhiên.

Đó phải là một người thích mông và ngực, chứ chẳng lẽ lại thích post quantum cryptography?

Of course cũng có người thích cả mông cả post quantum cryptography, nhưng không nhiều 😒

Comments are much better than likes...