Category: Ngoài lề

4

Là Bao Xa

“Mỗi một năm qua lại thêm già Thấy mình cách đất chẳng còn xa Thấy mình sắp hóa thành hoa cỏ Thấy mình dừng bước giữa bao la” Tôi dần dần đã đến ngưỡng...

27

Phô trương

Chuẩn bị trước quá lâu luôn có nhiều rủi ro. Bài này không thể chờ đến Tết Âm lịch được    Một năm trước, tôi được Bugcrowd phỏng vấn, có lẽ vì thành tích...