Cô đơn dành cho ai

Trào lưu Flex trên Facebook cho chúng ta thấy là ai cũng thích được khoe khoang. Bằng cách này hay cách khác, định nghĩa này hay định nghĩa khác, chúng ta muốn được người khác tôn trọng và nể phục.

Tháp nhu cầu Maslow

Khó có thể nói một người khiêm tốn là một người không muốn khoe ra. Có chăng là tiêu chuẩn của mỗi người có sự khác biệt, chẳng hạn như, chúng ta phân vân không biết một chuyện có đáng để khoe hay không, và nếu khoe thì có phản cảm hay không. Lý tưởng nhất vẫn luôn là có người khoe hộ mình, mà mình thì tỏ ra thờ ơ, ôi dào chuyện đấy có gì đâu. Còn gì giản dị bằng những vị sư hàng ngày rao dạy về buông bỏ và biết đủ, tối về được phật tử đăng clip lên TikTok không thiếu buổi nào, đi đến đâu cũng có xe đưa kẻ đón, mỗi bước an lạc có 5 người quay clip và 3 người che ô…

Chúng ta không bao giờ nói một người bất tài là khiêm tốn. Vậy thì nếu chúng ta thấy một người khiêm tốn, tức là họ đã (được) khoe ra rồi. It’s that simple.

Comments are much better than likes...