Có đám mây làm mưa trong gió

Như vậy là BabyTalk #3 đã kết thúc. Tôi đau đầu gần như không chịu được trong suốt quá trình diễn ra, nhưng may sao mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Giờ là lúc để tôi giải thích thêm một điều mà mình chưa nói rõ.


Ở cuối bài trình bày, tôi có trả lời rằng mình rất happy khi làm việc ở nhà, happy khi không phải đến cơ quan gặp đồng nghiệp, happy khi không ai để ý mình đang làm gì. Điều này không thực sự chính xác. Tôi vẫn luôn muốn có những người bạn cùng chí hướng, cùng đạo đức, cùng sở thích, và cùng tính cách được thì tốt. Nếu tôi không thích đến công ty, thì đó là vì <nội dung bị ẩn do quy định không được phát ngôn tiêu cực về đồng nghiệp>.

Chúng ta có thể hạnh phúc ngay tại đây và ngay giờ hay không?

Tại sao tôi lại không cảm thấy hài lòng khi đã đạt đến ngưỡng khiến cho rất nhiều người khác hài lòng?


Từ sâu bên trong, tôi cảm thấy vô cùng tiếc cho những gì đang diễn ra…

Comments are much better than likes...